Vad är Pingsten?

Historisk sett kring pingsten: Pingsten firades av judarna efter påsk.  Det var en tacksägelse fest som kallades för skördefesten eller veckohögtiden och var en av årets tre stora högtider. Man firade Pingsten som tacksägelse för den första skörd man fick i det lovade landet Israel efter uttåget ur Egypten. Innan denna tid hade det judiska folket varit fångar i Faraos händer men Moses fick kallelsen av Gud att han skulle befria sitt folk. Och det blev som det är skrivet. Så med andra ord betydde påsken att judarna blev fria från slaveriet och pingsten är ett tack till Gud för den första skörden. (3 Mos 23:16)


Jesus korsfästes under påsken och han for upp till himlen 40 dagar därefter. Guds Ande kom 50 dagar efter korsfästelsen, det vill säga tio dagar efter himmelsfärden. Som det tidigare nämnts så firades pingsten av judarna som tacksägelse och eftersom det var en stor högtid samlades många judar från olika länder i Jerusalem (Salomons tempel) för att ta del av firandet. I Apostlagärningarna kapitel två berättas det om pingstdagen och då den helige Ande kom över människorna. Apostlarna som var Jesu lärjungar var samlade i bön och lovsång när det hördes ett dån från himlen och alla blev fyllda av heliga Ande. En efter en började tala ett annat främmande språk som den heliga Ande gav dem och många tillresta människor fick då höra sitt egna språk talas. (Detta förknippas med tungotalet som är ett hemligt språk genom den heliga Ande mellan människan och Gud).


Alla som var samlade blev mycket häpna och förvirrade då de hörde sitt eget språk och vissa sa hånfullt att de hade druckit sig fulla med vin, men då trädde Petrus fram och predikade för folket och när folket hörde hans pingstpredikan, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” De som tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. (Apg 2:1-41). Detta mirakel skedde tio dagar efter Jesu himmelsfärd som Jesus hade profiterat om tidigare. ”Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er”. (Joh 14:25-26). Den helige Andes utgjutelse var alltså ett löfte från Herren (Joh 14:26, 15:26, 16:7).


Den helige Andes utgjutelse innebar startpunkten för den kristna kyrkans utbredande då den blev tillgänglig till alla som trodde på Jesus.


1.
Guds heliga Ande markerar på något nytt. Vi kan inte tillhöra Kristus om vi inte har hans Ande i oss (Rom 8:9). Vi kan inte ha gemenskap i Kristus utan Guds ande (1 Kor 6:17). Vi kan inte bli barn till Gud utan Guds ande i oss (Gal 4:6-7). Vi kan inte vara en del av Kristi kropp utan Guds helige Ande (1 Kor 12:13).


2.
Guds ande är kraften i våra liv. Han påbörjar en livslång process där vi ständigt förändras till att bli mer lik Jesus Kristus (1 Joh 3:2). När vi tar emot Kristus i tro så får vi en personlig relation till Gud. Hans Ande arbetar i och med oss för att vi ska förändras och bli allt mer lika Jesus.


3.
Guds Ande förenar alla troende i Kristus (Efes 2:22). Anden kan upplevas av alla och arbeta genom alla (Efes 4:4). Vad som menas här är att Gud kan verka genom oss alla till att sprida budskapet om Jesus och att vi alla kan känna på Guds närvaro oavsett nationalitet, ålder, kön och personlighet. Men var uppmärksam på att apostlarna inte började sin tjänst som Guds tjänare förrän den helige Ande kom över dem på pingstdagen.


Jesus säger i Johannesevangeliet 16: 7 ”Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er”. Så som judarna blev fria från Faraos slaveri så blev vi fria från synden i och med Jesu Påsk och Jesu Pingst. Farao fick därmed ingen kontroll över judarna och på samma sätt så går vi inte heller under synden utan under nåden då Jesus gav oss valet att ta emot den helige Anden.

CG
Årets match!!!Missa inte årets match, och missa inte nr 10 i Syrianska :)
Du som inte sett mig spela på länge har någonting att fröjdas utav...


Så ser jag ut när jag är fokuserad och...Hungrig:p


RSS 2.0