Lite kort om bön...

Lite kort om bön:

Gud vill höra det du har på ditt hjärta och det du tänker på…
Han vill att du skall ha en vanlig dialog så som du och jag talar till varandra.
Samtalet skall vara naturligt och behöver inte alltid vara sammanhängande för det är just det du har på känn som skall sägas.


I Matt 11:28 står det ” kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila”

Detta är ett löfte som gäller alla, spelar ingen roll om man är liten eller stor, rik eller fattig, land eller ursprung, och framför allt så spelar det inte någon roll hur du levt ditt liv innan denna stund.
Jesus vill att vi bekänner det som oroar oss eller det som finns i våra tankar och sinnen.
Endast Gud kan ge oss människor vila, och det när vi lägger det som finns i våra liv i Hans händer.

Det står skrivet i Jesaja  65:24 (gamla testamentet) ”Förrän de ropar, skall jag svara, och medan de ännu talar, skall jag höra” .
Vad som menas med denna vers är att innan vi ropar/ber ger han oss sin nådiga vink och säger kom mitt barn kom. Jag vill att du bekräftar det jag redan vet finns i ditt hjärta och i dina tankar.

Och nu till sist:

Blir det för svårt för dig att be, så bed då denna lilla bön: ”Herre, lär mig att bedja”
Det är ingenting Gud hellre vill, Han som är bönens Ande.

Tack Herre för att jag får komma inför dig, allt med det jag har i mitt hjärta och i min hjärna.
Tack för att lilla jag får komma till stora Dig,
du som skapat både himmel och jord.
Tack för att du tog på dig alla mina synder på korset,
och tack för att jag får ett nytt och evigt liv med dig genom uppståndelsen.
Tack för att jag alltid kan komma till dig,
oavsett hur jag mår eller vad jag gjort för Du Gud är den ende som  består när allt annat förgår.
Jesus du känner hur jag mår, och jag ber om att du ska hela mitt inre,
alla de hål jag själv har skapat och alla de sår människor har ristat i mitt inre.
Jag ber om din heliga Andes kraft och ledning i att få följa dig och bli mer lik den du skapat mig till.
Herre, låt mig få bli använd som ditt redskap där jag går, i mina sammanhang och i mina relationer.
Och till sist så ber jag om att jag ska få lära känna dig ännu er för varje dag som går!

I Jesu namn…

Amin!!!

 

(vill du veta mer så får du gärna säga till)

///CG

 


RSS 2.0